Sabtu, 24 Oktober 2015

Contoh Geguritan Bahasa Jawa Dengan tema Pendidikan

Contoh Geguritan Bahasa Jawa Dengan tema Pendidikan , kali ini saya admin blog terkini terbaru akan memberikan contoh geguritan dalam bahasa jawa. Apa sih geguritan itu ? Geguritan adalah puisi bahasa jawa yang berkembang dari penutur bahasa jawa dan juga bali.
Geguritan juga dapat diartikan puisi bahasa jawa. Supaya tidak terlalu bingung berikut adalah contohnya.

Contoh Geguritan Bahasa Jawa Kata-Kata-Mutiara-Bahasa-Jawa


TANJUNG EMAS

Papanmu pinggir samodra
Gedhe labuhmu marang Negara
Baitha-baitha
Saben dina teko lungo
Padha lelayaran
Saka manca Negara
Teka ing nusantara
Para wiyasa mira
Nrajang ombaking samodra
Ora peduli angin gedhe
Ora peduli panasing srengenge
Tanjung Emas
Jenengmu cinatha sejarah
Nganggo mangsi retna
Prasasti saka karang jati
Dadi saksi Labuhmu marang nagari

 Merapi
(Puthu Aryana)

Merapi...
Saka kadohan katon gagah
Asep putih ndedel ing awiyat
Tilas dalan lahar katon cetha
Kena sunare Hyang Bagaskara
Merapi...
Saumpama kowe bisa crita
Kabeh kadadean ing tanah Jawa
Wiwit jaman Mataram Kuna
Nganti madege Kraton Ngayogyakarta
Merapi...
Sliramu anyekseni kridhaning bangsa
Wiwit nalika ngusir penjajah Walanda
Jaman mardika jaman Soekarno
Nganti jaman Soeharto
Jaman Habibie tumekaning Megawati lan Susilo
Merapi dadi saksi

Sabtu Bersih

Dina Setu ing wanci enjang
Suasono Tasih katon Remeng
Katambah Kluruk pitik kang gayeng
Katon Siswa SMP kang Nggrengseng
Wanci Sekolah miwiti pasinaon
Katah siswa kang sami pitakon
Sabtu enjang kagem lingkungan kemawon
Kerja bakti resek pasinaon
Namung tekat saiyeg saeka kapti
Yambut gawe bareng kanthi senengen ati
Tansah sehat kang diupadi
Lingkungan sekolah kang tetep asri

Bagaimana, jika bermanfaat jagna lupa untuk terus membaca artikel di blog ini yah , Contoh Geguritan Bahasa Jawa Dengan tema Pendidikan

Contoh Geguritan Bahasa Jawa Dengan tema Pendidikan Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown

0 komentar:

Posting Komentar