Senin, 26 Oktober 2015

Contoh Geguritan Tema Kartini Bahasa Jawa

Contoh Geguritan Tema Kartini Bahasa Jawa , pada artikel kali ini saya admin blog TERKINI TERBARU akan memberikan sebuah contoh geguritan bahasa jawa dengan tema kartini. Pada artikel sebelumnya saya juga telah memberikan contoh geguritan dengan tema pendidikan. Nah untuk lebih jelasnya tentang geguritan tema kartini ini silahkan simak dibawah ini.

Berikut Contoh Geguritan Tema Kartini Bahasa Jawa

Contoh Geguritan Tema Kartini Bahasa Jawa


Raden Ajeng Kartini
Nalika Iku, wanita den watesi.
Ora kena iki, ora kena iku.
denwatesi anggone lumaku.
bebasan kinunjara, tanpa tumindak dosa
Samubarang solahe diatur.
Kanthi pawadan drajat luwih asor, kudu manut mring sakabehing dawuh.
Ora kena sulaya, apa maneh dhuwa.
Nganti tumeka titiwanci
Jumedhule sawijining putri
Nggawa owah-owahan kang pinuji
ngangkat drajate wanita nganti bisa padha
ora beda kaya drajating priya
raden ajeng Kartini asmamu arum ngganda wangi
kanthi tulusing ati
kula ngaturaken matur nuwun ingkang tanpa upami.

Demikian sebuah contoh pidato dengan tema raden ajeng kartini semoga bermanfaat

Contoh Geguritan Tema Kartini Bahasa Jawa Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown

0 komentar:

Posting Komentar